Kashmir – The Cursed Land (Part – III)

The unanswered have been answered. Now it’s up to you to answer the last question. … More Kashmir – The Cursed Land (Part – III)

Advertisements

II ग्रंथोपजीविये II

आज सकाळ पासून मनात एकच विचार चालू होता तो म्हणजे देव . प्रश्न पडला की जगात खरंच देव आहे का? असला तर त्याला कोणी पाहिलं आहे का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर भलतेच अवघड . लोकांना देवत्वाची प्रचीती झाली पण देव मुळीच दिसला नाही . ह्याच प्रश्नाचा शोध घेत मी खूप विचार केला. लक्षात आलं की देव … More II ग्रंथोपजीविये II